Kvinnor för Bäckby

Mimer har anställt åtta utlandsfödda kvinnor. De tidigare arbetslösa kvinnorna ska jobba med att göra det snyggt, tryggt och trivsamt på bostadsområdet. De kommer att arbeta i husen, i miljöbodar och på allmänna ytor med att hålla Bäckby rent och skapa en trevlig stämning i hus och på gårdar. - Vi räknar med att "Kvinnor [...]