MIMER

Trivsamt boende i ett tryggt område

För Bostads AB Mimer är människors känsla av trygghet och trivsel det allra viktigaste. Vi arbetar för ett Västerås där alla känner sig välkomna, trygga och inkluderade och där människor ges möjlighet att utvecklas, lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Tillsammans tar vi ansvar.

SYSSELSÄTTNING

Fler måste få sysselsättning, arbete eller utbildning. Det är viktigt att kunna känna sig självständig och kunna försörja sig själv, men också för att kunna bidra med sina resurser och sin kompetens. Jobbpunkt Mimer kommer att flytta till Bäckby och fungera som ett nav för våra arbetsmarknadsåtgärder. Vi vill inspirera fler företag att vilja bidra till ett inkluderande Västerås.

SAMMANHÅLLNING

Vi tror att sammanhållningen i stadsdelen stärks om du och dina grannar känner sig delaktiga och att har inflytande. Ett sätt är att satsa på det boendenära arbetet samt på kvinnors, barns och ungas tillgång till kultur, idrott och andra fritidsverksamheter som är starkt bidragande till meningsfullhet, sammanhang och inkludering.

TRYGGHET

Vi fortsätter att stärka vårt säkerhets- och trygghetsarbete – både i stadsdelen såväl som med människorna. En viktig del är att arbeta med hälsoförebyggande för att bygga fysiskt och psykiskt välmående.

280 NYA BOSTÄDER

Mimer vill bidra till ett Bäckby som ger förutsättningar för ett gott socialt liv och en känsla av hemhörighet och samhörighet. Med kvarteret Välljärnet och husen i centrum kommer vi att erbjuda ca 280 nya moderna lägenheter från ett till fyra rum och kök. På Bäckby ska fler västeråsare kunna hitta en passande lägenhet och ges möjlighet till ett tryggt och trivsamt boende.

MIMER.NU