BOKLOK

Hållbara hem till lågt pris, för alla

BoKlok ser möjligheterna på Bäckby, som en viktig stadsdel i Västerås stad. Genom att bygga bostadsrätter vill vi bredda utbudet av upplåtelseformer så att fler får möjlighet att äga sitt hem och göra boendekarriär utan att behöva lämna Bäckby. Det har stor betydelse för en positiv stadsdelsutveckling. Genom BoKloks smarta industriella produktion kan vi garantera låga kostnader och hög kvalitet. Med nya bostäder och de investeringar som görs i den offentliga miljön centralt på Bäckby stärks den långsiktiga investeringsviljan i hela området.

BoKlok vill bidra till att göra Bäckby till en hållbar stadsdel. Vi tror att det är möjligt tillsammans med de som bor och trivs i området idag. Vi vill göra vårt för att bidra till att fler får ett jobb, till exempel genom praktikplatser och samarbeten med andra lokala aktörer. Vi har bred erfarenhet av att skapa småskaliga kvarter, med trygghet och gemenskap i fokus, inte minst i miljonprogramsområden. Vi är övertygade om att vi kan göra detsamma i Bäckby.

I över tjugo år har Boklok byggt bostäder för människor med vanliga inkomster. Det var idén redan från början när IKEA och Skanska tillsammans skapade BoKlok. Då precis som nu är utgångspunkten att exempelvis en förskollärare med ett barn ska ha råd att bo i en tvårumslägenhet från BoKlok. Bostäderna kommer att säljas på IKEA i Västerås, som alltid genom en rättvis turordningsdragning. Med BoKlok får alla på Bäckby, alla västeråsare, en chans att bo i ett hållbart hem.

BoKlok kommer att erbjuda bostadsrätter i två kvarter, både lägenheter och radhus. Totalt drygt 90 nya bostäder i Bäckby.

OM BOKLOK

BoKlok är ett unikt boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA.

Bygger omkring 1200 bostäder om året.

Har totalt byggt drygt 10 000 bostäder.

BOKLOK.SE