BYGGSTART

Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Nu när etapp 1 och 2 är klara ska arbetet fortsätta med etapp 3. Det ligger norr och söder om den nya bussgatan, mitt i Bäckby. I arbetet ingår bland annat ny växtlighet, möbler, ett vattenspel, lekutrustning och belysning.

Byggstart: April 2022.

Klart: Hösten 2022.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00

Gröna stråket Etapp 3 illplan