Gröna stråket etapp 3

BYGGSTART Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum. Nu när etapp 1 och 2 är klara ska arbetet fortsätta med etapp 3. Det ligger norr och söder om den nya bussgatan, mitt i Bäckby. I arbetet ingår bland annat ny växtlighet, möbler, ett vattenspel, lekutrustning och belysning. Byggstart: April 2022. Klart: Hösten [...]