En god nyhet för fotbollsspelare!
En konstgräsmatta har anlagts på Bäckby IP där man strävar efter att fotbollsplanen ska vara till större nytta, för att uppnå detta ska det finnas möjlighet för ombyte/dusch.  Därmed kommer ett omklädningsrum att möjliggöra detta. Den integrerade läktaren ska även ge möjlighet till en mötesplats förutom vid träningar och matcher.

Preliminärt kommer byggnationen startas under vår 2022 och vara färdigställd under sen höst 2022.

Vid ev. frågor vänligen kontakta Västerås Stad kontaktcenter:
021-39 00 00
kontaktcenter@vasteras.se