Gröna stråket etapp 3

Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Nu när etapp 1 och 2 är klara ska arbetet fortsätta med etapp 3. Det ligger norr och söder om den nya bussgatan, mitt i Bäckby. I arbetet ingår bland annat ny växtlighet, möbler, ett vattenspel, lekutrustning och belysning.

Byggstart: efter sommaren 2021.

Klart: Våren 2022.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00

2021-06-28T12:00:24+02:00 På gång, Parker, Platser, Västerås Stad|