Friska resultat av ”En frisk generation” på Bäckby

Som ett led i satsningen kring den sociala agendan på Bäckby har organisationen ”En Frisk generation” verksamhet på Bäckby och nu är det första programåret slut och här kommer en rapport med härlig läsning. ”En Frisk Generations” syfte är att inspirera barnfamiljer och ge dem verktyg och metoder till en hälsosam livsstil. Eftersom grunden till [...]