I Bäckby centrum är det full fart. Byggare, kranar, lastbilar samsas med bäckbybor och besökare. I bifogade pdf kan du läsa mer om hur långt de olika byggprojekten har kommit i mars 2020. Tillsammans Byggstatus