Om du passerat Bäckby centrum har du märkt att Mimer och Skanska inhägnat byggarbetsplatsen för att minimera störningar och skapa säkra vägar för fotgängare, cyklister och bilar. Vi har frilagt ytorna, grävt stråk för vatten, avlopp med mera och slagit ner över 300 pålar i marken för att förstärka grunden. I början av 2020 börjar vi gjuta plattorna för husen. Titta gärna in på bygget via de fönster som finns inlagda i avspärrningen.
Tack för att du har haft överseende med buller och trafik under den här tiden.