Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Nu när etapp 1 är invigt och klart, fortsätter arbetet med etapp 2. Det ligger söder om den nya bussgatan, bredvid det nya aktivitetsfältet.

Klart: Etablering av etapp 2. Markvärmematning samt fördelningsrör utlagt.

Pågående: Dagvattenbrunnar schaktas ned. Plattläggning. Fallskyddsunderlag under konstgräs läggs ut. Grusning för asfaltsstråk. Pollare skall lyftas på plats och kopplas in. Montering av utegym.

Kommande: Schakt för asfaltsytor och elledningar. Inkoppling av dagvattenledningar. Gräsytor.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00