Torsdag 31 oktober klockan 18-20.30 i Bäckbyhuset (ingång från torget):

Författarsamtal med René Leòn Rosales, en av författarna till ”När betongen rätar sin rygg”, kring bakgrunden till ortenrörelsen och behovet av ny kunskap och bildning kring ojämlikhetsfrågor. Ortenrörelsen är det samlande namnet på den mobilisering som nu sker i stigmatiserade bostadsområden.

Välkommen till TORSDAGAR PÅ BÄCKBY – FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS OCH SAMTAL I BÄCKBYHUSET HÖSTEN 2019 arrangeras av Västerås stadsbibliotek, Västmanlands läns bildningsförbund, Röda Korset, Västerås folkhögskola, ABF och Västerås stad.

En lista över föreläsningar i Bäckbyhuset på torsdagskvällar hösten 2019.