Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Nu är det mesta färdigt på etapp 1, med den nya scenen i mitten. Lite justeringar kvarstår innan invigningen den 26 oktober.

Nu: Sista plattläggningen. Programmering av stjärnhimmel. Justeringar efter slutbesiktning.

Kommande: Invigning 26 oktober!

Klart: Det mesta.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00