Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Nu: Läggning av konstgräs. Kantstensättning pågår. Elskåp installeras i scen. Plattläggning pågår. Justering för markvärme samt gjutningar pågår på norra delen.

Kommande: Konstgräsyta på norra delen. Plattläggning kring scenområdet. Scenen färdigställs. Bevattningen kopplas in. Planteringar. Inkoppling av el på hela torget. Plattläggning. Tak på pergolan monteras.

Klart: Lekskulptur på torget färdigställt. Konstgräs har lagts under lekskulptur. Vajer har spänts på stjärnhimlen. Hammockar och andra sittmöbler har monterats. Plattläggning på torget utanför Bäckbyhuset. Spännstolpar och lyktstolpar södra delen.Marksten utanför ICA, med markvärme under. Gång- och cykelslingan är lagd  med markvärme. Schaktning på ytan utanför ICA. Planteringar på södra delen. Eldragning till belysning. Sittmöbler. Musiklekstationer. Planteringar på södra delen – cirka 500 perenner (blommor och prydnadsgräs) och 100 berberis (buskar). Bänkar monterade. Plattläggning av södra delen. Plantering av körsbärsträd. Kantsten kring planteringar.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00