Torsdag 19 september klockan 18-20.30 i Bäckbyhuset (ingång från torget):

Sarah Ameziane är skådespelare och gjorde sin teaterdebut genom Svenska Hijabis på den kungliga dramaten 2016.

Sarahs workshop ger verktyg och kunskaper på hur unga kan vara en självklar röst genom dramaturgin baserat på community teater. Övningar ska ge konkre­ta exempel på hur community teater kan vara ett alternativ för engagemang och inflytande. Ambitionerna är att skapa teatergrupper bestående av unga som för första gången möter kulturvärlden.

Välkommen till TORSDAGAR PÅ BÄCKBY – FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS OCH SAMTAL I BÄCKBYHUSET HÖSTEN 2019 arrangeras av Västerås stadsbibliotek, Västmanlands läns bildningsförbund, Röda Korset, Västerås folkhögskola, ABF och Västerås stad.

En lista över föreläsningar i Bäckbyhuset på torsdagskvällar hösten 2019.