Mimer har anställt åtta utlandsfödda kvinnor. De tidigare arbetslösa kvinnorna ska jobba med att göra det snyggt, tryggt och trivsamt på bostadsområdet. De kommer att arbeta i husen, i miljöbodar och på allmänna ytor med att hålla Bäckby rent och skapa en trevlig stämning i hus och på gårdar.

– Vi räknar med att ”Kvinnor för Bäckby” kommer att göra skillnad. De har varit ute ett tag och på plats lärt sig vilken hög nivå vi vill hålla i våra trapphus, miljöbodar och på gårdarna. Redan nu har vi sett vilken bra effekt de har, dels när det gäller att göra det snyggt och dels hur de skapar en trivsam stämning i sina kontakter med både yngre och äldre i området, säger Maria Lindelöf, projektledare för ”Kvinnor för Bäckby”

Tillsammans för Bäckby
Mimer investerar på Bäckby. Vi finns dagligen på plats för att ta hand om våra hyresgäster, vi bygger nya hus och satsar på projekt för att skapa ännu bättre sammanhållning, ökad sysselsättning och trygghet. Det gör vi tillsammans med andra engagerade personer och organisationer. Exempel på detta är Kvinna för Bäckby, En Frisk Generation, Connexion Rap West, Flickinitiativet, På Lika Villkor, Jobbpunkt Mimer och byggnation av 105 nya lägenheter och butiker i centrum. Tillsammans för Bäckby.