Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Nu: Scenen och lekskulpturen gjuts och monteras, på ytan för skulpturen läggs det fallskydd och konstgräs. Plattläggningen på etapp 2 rullar för fullt. Justering för markvärme samt gjutningar pågår på norra delen. Gul elslang samt fundament sätts upp.

Kommande: Gjutning av plintar till konstgräsyta på norra delen påbörjas. Plattläggning kring scenområdet. Trätrall läggs på scenen.  Bevattningen kopplas in.

Klart: Plattläggning på hela torget utanför Bäckbyhuset. Spännstolpar och lyktstolpar södra delen.Marksten utanför ingången till ICA, med markvärme under. Gång- och cykelslingan är lagd  med markvärme och uppgrusad. Schaktning på ytan utanför ICA. Planteringar på södra delen. Eldragning till belysning. Sittmöbler. Musiklekstationer. Planteringar på södra delen – cirka 500 perenner (blommor och prydnadsgräs) och 100 berberis (buskar). Bänkar monterade. Plattläggning av södra delen. Plantering av körsbärsträd. Kantsten kring planteringar.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00