Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Nu: Marksten mellan fasader och vägen på torgytan. Kantsten har börjat sättas på torget för att möjliggöra att all markvärme läggs innan semestern. Plattläggning kommer att gå under hela semestern. Lite fundament och tillsynsbrunnar kommer schaktas under v.28.

Kommande: Markvärmeslingor på större delar av torgytan skall läggas. Plattläggning kommer att gå under hela semestern. Lite fundament och tillsynsbrunnar schaktas under v.28.

Klart: Marksten utanför ingången till ICA, med markvärme under. Gång- och cykelslingan är lagd  med markvärme och uppgrusad. Schaktning på ytan utanför ICA. Planteringar på södra delen. Eldragning till belysning. Fler sittmöbler. Musiklekstationer gjutna. Planteringar på södra delen – cirka 500 perenner (blommor och prydnadsgräs) och 100 berberis (buskar). Bänkar monterade på södra delen. Plattläggning av södra delen. Plantering av körsbärsträd. Kantsten kring planteringar. Grävning för ledningar.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00