Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Färdigt: Plattsättning på ytan in mot Bäckbyhuset på södra delen. Fler sittmöbler. Musiklekstationer gjutna. Planteringar på södra delen – cirka 500 perenner (blommor och prydnadsgräs) och 100 berberis (buskar). Bänkar monterade på södra delen. Plattläggning av södra delen. Plantering av körsbärsträd. Kantsten kring planteringar. Grävning för dagvattenledningar och el.

Nu: Schaktning på ytan utanför ICA. Färdigställning av planteringar på södra delen. Eldragning till belysning.

Kommande: Rivning och läggning utav plattor utanför entréerna vid ica, apoteket och kiosken. Markvärmeslingor börjar läggas ut.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00