Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Färdigt: Planteringar på södra delen – cirka 500 perenner (blommor och prydnadsgräs) och 100 berberis (buskar). Bänkar monterade på södra delen. Plattläggning av södra delen. Plantering av körsbärsträd. Kantsten kring planteringar. Träd som ska sparas är skyddade mot skador. Rivning av gamla betongplattor och möbler. Grävning för dagvattenledningar och el.

Nu: Färdigställning av planteringar på södra delen. Eldragning till belysning.

Kommande: Rivning och läggning utav plattor utanför entréerna vid ica, apoteket och kiosken. Markvärmeslingor börjar läggas ut.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00