Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Färdigt: Plattläggning av södra delen. Schaktningen av fjärrvärmematningen längs med bibliotekets fasad är färdig. Plantering av 7 st körsbärsträd. Kantsten satt kring planteringar. Träd som ska sparas innanför stängslet har omgivits med skyddsplank för att inte skadas. Rivning av gamla betongplattor och möbler. Grävning för dagvattenledningar och el.

Nu: Bänkar monteras på södra delen. Dagvattenbrunnar schaktas och kopplas på. De sista kapningarna samt fogning utförs på södra delen.

Kommande: Plantering och uppföranden av bänkar. Eldragning påbörjas under vecka 22 till bänkar och belysning. Svetsning utav matningen till fjärrvärmen påbörjas under måndagen. Den sista kantstenen kommer börja sättas under vecka 22.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00