Nu grävs det för fullt i cykelbanan utanför Fridhemsskolan. Det är Västerås stad och Mälarenergi som ska genomföra ett ledningsarbete. Vi ska bland annat byta ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten samt bygga ut fjärrvärmenätet. Det blir också en ny gata som ska heta Rubingatan. Arbetet pågår hela sommaren och påverkar cykelbanan, en bit av skolgården samt en bit av den stora parkeringen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av september.

Varför gör vi det här?

  • Vi säkrar framtida leveranser av vatten, spillvatten och dagvatten
  • Vi bygger ut fjärrvärmenätet så att fler fastigheter kan ansluta sig
  • Vi möjliggör exploateringen för Mimer och BoKlok
  • Vi utökar parkeringsmöjligheterna vid skolan
  • Vi förbättrar trafiksituationen och logistiken i skolområdet

Läs mer på vasteras.se/utvecklingbäckby

Har du frågor?

Ring 021-39 00 00 eller mejla kontaktcenter@vasteras.se