Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Arbetet är i full gång. Byggstängsel och skyltar sitter uppe. Träd som ska sparas innanför stängslet har omgivits med skyddsplank för att inte skadas. Rivning av gamla betongplattor och möbler har påbörjats.

Pågående: Färdigställande av rivningen i de större ytorna. Grävning för dagvattenledningar och el.

Kommande: Schakt för planteringsytor och trädgropar.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00