Gröna stråket v. 13-14

Hej!
Här kommer information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Nu är arbetet i full gång. Byggstängsel och skyltar sitter uppe. Träd som ska sparas innanför stängslet har omgivits med skyddsplank för att inte skadas. Rivning av gamla betongplattor och möbler har påbörjats.

Kommande: Färdigställande av rivningen i de större ytorna. Grävning för dagvattenledningar och el kommer att börja under av slutet av nästa vecka.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00

2019-03-29T13:49:17+01:00 På gång, Parker, Västerås Stad|