Nu har entreprenören etablerat sig för att bygga första etappen av Gröna stråket. I veckan kommer byggstängsel och byggvepor att sättas upp omkring torget. Nästa vecka börjar rivning innanför stängslet. Rivningen av det gamla ger plats för ny marksten, nya möbler, träd och planteringar, belysning och lekutrustning.

Under byggnationen sparas utrymme att gå utanför stängslet, så att alla entréer går att nå till fots, med barnvagn, rullator, rullstol eller cykel.

Äntligen ska vi komma igång med det nya Gröna stråket!