På fredagen invigdes Bäckby Torggata av tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell.

För att symboliskt öppna den nya gatan och busshållplatserna drog tekniska nämndens ordförande av ett stort skynke från den ena väntkuren inför ögonen på hundratalet intresserade åskådare.

Tillsammans med aktivitetsparken i närheten är den nya vägen de första projekt som blir klara under den pågående förändringen av Bäckby. Förutom bussgatan ska det byggas ett nytt parkområde och ett stort antal bostäder.

Den viktigaste anledningen till att Bäckby Torggata kom till är att det varit krångligt och obekvämt att köra och åka buss längs Välljärnsgatan. Bussen har tvingats till flera tvära svängar på vägen till Smältverksgatan. Men genom att bygga en ny anslutning som går i en mjuk båge blir det betydligt bättre komfort. Dessutom är Bäckby Torggata markvärmd vilket betyder att det kommer att vara sommarväglag nästan året om.

Under den markvärmda gatan ligger även nya ledningar för bland annat el-, fjärrvärme och fiber.