Brf Västerängen på Bäckby, är en av Västerås större bostadsrättsföreningar med sina 426 lägenheter. På 17 av föreningens hustak installeras nu 601 kW solpaneler vilket kommer att göra föreningen till hälften självförsörjande på el.

Över 2000 paneler med en beräknad årsproduktion på 544 000 kWh är ett stort och viktigt energi- och miljökliv för föreningen. Projektet och installationen görs tillsammans med Mälarenergi och ska vara klart till årskiftet. Föreningen har ett uttalat fokus på energieffektivisering och miljö. Man har tidigare investerat i treglasfönster, LED-belysning i entréer och utomhus, renoverat fjärrvärmesystemet och ingått ett komfortavtal med Mälareenergi som också sänkt kostnaderna för el och värme.

– Vi har pratat solel ett tag i föreningen och tack vare vår goda ekonomi kan vi nu investera i detta projekt och finansiera det själva. Vi har också beviljats solenergistöd från Länsstyrelsen, säger Hans Eklundh, ordförande i föreningen.

Förutom panelerna så grävs det nya kablar till elcentralerna, där nya fördelningscentraler sätts upp tillsammans med annan utrustning för solenergin. Förutom den rena elbesparingen räknar man med att kunna tjäna en del på elcertifikat också. Med de nya centralerna tar man också höjd för att tekniskt klara kommande behov av t ex laddstolpar.

Mer info finns på www.brfvasterangen.se