Det händer mycket på Bäckby. Bostäder ska byggas, torget renoveras, en stor aktivitetsyta håller på att byggas och den 14 december är det dags att öppna den nya gatan genom centrum – Bäckby torggata.

Det är delar av Välljärnsgatan som ha fått en ny sträckning och nytt namn. Den nya sträckningen gör att det blir mycket säkrare och bekvämare att åka buss i Bäckby. I stället för flera skarpa svängar kör bussen i en mjuk sväng vid torget.

I och med ombyggnaden av vägen blir det också trivsammare att åka till det nya Bäckby.

Den 14 december klockan 10 invigs den nya gatan och klockan 10.30 börjar VL att trafikera den nya sträckningen.