I avvaktan på att torget kommer att förnyas till våren har belysning hängts upp i två träd för att bidra till ett ljusare torg.