BoKlok bygger bostäder med fokus på ekonomisk, social, ekologisk och teknisk hållbarhet. Hållbarhet x 4, kallar vi det. Det handlar om att tillgodose dagens behov på ett sätt som tillåter kommande generationer att göra likadant. Det är klokt för oss.  

Visionen hos oss på BoKlok är att alla ska ha råd att äga sin egen nybyggda bostad. Vi utgår alltid från vad en ensamstående förskolelärare med ett barn tjänar, och bygger alla våra bostäder så att denna typperson ska ha råd att bo där. Vår ekonomiska hållbarhet handlar om vikten av låga boendekostnader och en säljmodell som ger alla lika stor chans att få en bostad.

Upprustningen av Bäckby centrum är viktig för både Bäckby som område och för människorna som bor här. Här ser vi en stor chans att skapa möjligheter för fler människor att få chansen till att äga sin egen bostad, samtidigt som de kan stanna nära familj och vänner. BoKlok är med och förtätar, förändrar och förbättrar centrala Bäckby. Det bidrar i sin tur till en större trygghet för de boende. Det är social hållbarhet för oss

-Bäckby har otroliga möjligheter. Här bor man med vänner och familj, med gott om fritidsaktiviteter och nära till allt. BoKlok vill möjliggöra för fler Bäckbybor att bo kvar och locka nya invånare till stadsdelen. I våra kvarter finner man gemenskap och trygghet. I vårt byggprojekt ordnar vi även med praktikplatser, som ett steg till jobb, säger Peter Nyberg, affärsutvecklare på BoKlok.

Alla som köper en bostad i en av våra bostadsrättsföreningar i Bäckby kan också skryta med att de kommer att ha grön el. I alla lägenhetsprojekt vi bygger från och med den 1 oktober 2018 sätter vi nämligen solceller på taken. Solcellerna kommer att ge ett ordentligt energitillskott – tillräckligt för att driva fastighetens ventilation, belysning och delar av den gemensamma uppvärmningen. Eventuellt överskott skickar vi ut på elnätet så fler kan få grönare el.

På BoKlok bygger vi för gemenskap. Trygga kvarter där människor med olika bakgrunder och åldrar både har råd att bo bra, och trivs ihop – det gillar vi. Det, och mycket annat, är anledningen till att BoKlok är med och utformar det nya Bäckby centrum.

Vill du läsa mer om vårt arbete med hållbarhet x 4, så kika in på boklok.se/hållbarhet. Vi ses!