Härlig grönska, träd med löv i spännande färger och former, nya sittplatser, lekytor och en scen på torget. Det är en del av det som Västerås stad visade och berättade om det nya gröna aktivitetsstråket vid ett evenemang på Bäckby Torg, fredagen den 7 september.

  • Att alla som bor på Bäckby ska ha nära till grönska och aktiviteter av olika slag har varit tanken med Gröna stråket ända sedan 1970-talet. Nu ska vi bara göra det ännu trevligare, utifrån de förslag som Bäckbyborna har varit med och önskat sedan 2009, berättar Anna Sjödin, strateg på stadsledningskontoret, med särskilt ansvar och hjärta för Bäckby.

Vid presentationen sjöng elever från Rösegårdsskolan sången ”Bäckby i mitt hjärta”. Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) pratade om vikten av att lyfta fram allt som är bra med Bäckby.
– Människor trivs här! Och igår antog kommunfullmäktige detaljplanen som gör att vi kan få 400 nya bostäder här i centrum.

Lanya, 2 år, planterade för framtiden
Han blev först med att symboliskt plantera en blomma i hjärtat av Bäckby. Lanya, 2 år, var en av många som glatt och ivrigt hjälpte till att fylla hjärtat med grönska. Hjärtat, med en visionsbild över det nya gröna aktivitetsstråket, står nu inne på Ica, för den som vill kika närmare. Där finns också tidplanen för framtidens Bäckby, på väggen vid pantmaskinerna.

En av dem som har planerat för det nya gröna aktivitetsstråket är landskapsarkitekt Siri Sigrand.
– Det har kommit väldigt många önskemål, nu när vi ska göra om stråket. Man vill ha mer aktiviteter, och då har vi tänkt att det ska finnas olika saker att göra utplacerade längsmed stråket. Det kommer att finnas lek på flera ställen längs stråket, många olika slags sittplatser, utegym, schack och liknande. Blomsterprakt och grönska har också varit ett önskemål, så det kommer att vara gott om planteringar och väldigt många nya träd. Vi planerar att sätta ungefär 95 nya träd. Några gamla träd som inte mår så bra tas bort, men det kommer nya träd som mår bra istället.

Bättre belysning längs stråket
För att öka tryggheten och säkerheten blir det också väldigt mycket ny belysning.
– Det kommer att bli både funktionsbelysning, alltså att man ska se var man går någonstans och vad man håller på med, och så lite effektbelysning, belysning av träd, lite julbelysning i vissa utvalda träd och lite såna saker.

Projektet ska påbörjas redan i höst. Hela det nya gröna stråket, från kyrkan till det nya aktivitetsområdet, beräknas vara klart 2020.

På scenen fick fler representanter från Västerås stad svara på frågor om vad som händer i Bäckby centrum. Stefan Alm, projektledare för bygget av den nya vägen, kunde berätta att den ska bli klar lagom till jul. Idrottschef Stefan Brandberg pratade om det nya aktivitetsområdet som får fotbollsplan med konstgräs, läktare, basketplan, ytor för skejt, boule och parkour. Anna Mattsson, enhetschef för kulturstöd och arrangemang, lyfte fram kulturens betydelse för Bäckby.

En av nyheterna i det nya gröna aktivitetsstråket är också en scen mitt på Bäckby Torg som är öppen för alla att använda.

Läs mer på vasteras.se/utvecklingbäckby