Den 22 augusti tog kommunstyrelsen i Västerås beslut om att detaljplanen för Bäckby centrum (dp 1824) ska skickas till kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som ska ta beslut om detaljplanen antas.

Processen med att anta planen för Bäckby centrum har tagits i flera steg:

  • Först godkände byggnadsnämnden detaljplanen den 9 juli 2018 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta planen.
  • Därefter behandlade kommunstyrelsen planen på sitt möte den 22 augusti. De beslutade även de att skicka frågan till Västerås stads högsta instans, vilket är kommunfullmäktige.
  • Kommunfullmäktige väntas slutgiltigt anta detaljplanen på sitt möte den 6 september 2018.

Kommunfullmäktiges sammanträden i stadshuset är offentliga och alla har möjlighet att komma och lyssna. Du kan också följa mötena via webb-TV, Öppna kanalen eller lyssna via närradion 93.7 (FMiV).