Gå längs Gröna stråket förbi Bäckby torg, nya Bäckby torggata och fram till aktivitetsområdet. Kanske kan du nästan känna hur den nya konstgräsplanen känns under fötterna?

Visste du om att det finns en 3D-karta över Bäckby? Med kartan kan du både få en överblick över hur det kommer att bli i Bäckby centrum och testa att stå bredvid någon av de ny byggnaderna. Eftersom kartan är interaktiv kan du själv klicka på den, vrida den och få den att visa det du är intresserad av. Kanske hur solens ljus faller och förändras under dygnets timmar?

Testa själv: https://cityplanneronline.com/vasteras/backby