I samband med att den gamla vägen genom Bäckby centrum stängdes av fanns utställningsboxen på plats vid torget. Det var många som stannade och pratade en stund. Framför allt var den lilla sandlådan och grävmaskinen utanför utställningsboxen populär bland barnen.

Det grävs mycket på Bäckby nu, och det här är bara början. Vi kommer att stöka till en del, men det kommer att bli bra, säger Anna Sjödin, projektledare från Västerås stad.

Sedan i april håller Västerås stad på och bygger den nya fotbollsplanen som beräknas bli klar i december. I mitten av juni stängdes den gamla vägen genom Bäckby centrum av och trafiken leds nu om på en tillfällig väg.

Kanske undrar du över samma saker som flera av dem som kom till utställningsboxen? Här är svaren på de vanligaste frågorna:

När börjar Välljärnsgatan byggas om?
Byggstart är vecka 24 (11-15 juni). Gatan ska vara klar till årsskiftet. Den får markvärme längs nästan hela sträckan och vi lägger betongstabiliserad asfalt längs nästan hela sträckan för att den ska klara slitaget från bussarna. Betongstabiliserad asfalt har vi idag på flera busshållplatser.

Kommer bara bussar att få åka på den nya vägen/Bäckby torggata?
Det blir precis som hittills – Bäckby torggata blir öppen för all trafik. Den blir också anslutningsväg för de nya gatorna Opalgatan och Rubingatan.

 Var ska jag parkera under byggtiden?
Under byggtiden kommer antalet parkeringsplatser längs Välljärnsgatan att minska. Några få platser kommer att finnas tillgängliga. Du kan istället parkera på parkeringsplatsen på parkeringen vid ICA.

 Vad händer med busshållplatserna under byggtiden?
Vi bygger om Välljärnsgatan för att räta ut den och förbereda för framtidens kollektivtrafik. I samband med det försvinner busshållplatserna vid Bäckby centrum. Vi hänvisar istället till de hållplatser som finns före och efter centrum, vid Vårdcentralen och på Smältverksgatan. När ombyggnaden är klar placeras två hållplatser längs den nya Bäckby torggata, en i vardera riktningen.

 Hur länge ska den tillfälliga vägen vara i drift?
Den 235 meter långa vägen ska vara öppen så länge som möjligt efter att ombyggnaden av Välljärnsgatan är klar. När Välljärnsgatan är klar och genomfartstrafiken flyttat över dit kommer den tillfälliga vägen att bland annat användas för byggtrafik.