Vill du bo på Diamantgatan? Eller kanske Rubingatan? Det är i alla fall förslaget på vad några av de nya gatorna i Bäckby centrum ska heta.

Under samrådstiden i januari för den nya detaljplanen kunde de som ville tycka till om namnen på de nya gatorna som planeras i området. Totalt kom 161 röster in, som fördelade sig så här: 34 röster på färger, 31 röster på former och 96 röster på ädelstenar. På bilden kan du se var de nya gatorna planeras och vad de kommer att heta.