I höst får Bäckby en ny fotbollsplan.
Men först börjar arbetet med en bra grundläggning.

Tjälen börjar gå ur marken och nu sätter man fart. Västerås stads egna anläggare kommer att börja med grundläggningen. Bland annat ska 550 lass jord och lera fraktas bort och ersättas av 400 lass nytt grus.

Fotbollsplanen ska stå klar under hösten 2018. Hela aktivitetsområdet blir klart under 2019 och blir då en plats för alla att prova på olika spel, lek och aktiviteter.