När utställningsboxen stod på Bäckby torg i januari 2018 kunde den som ville rösta på vilket namntema de nya gatorna ska få. Stort tack – dels till alla som röstade och dels till alla som bidragit med synpunkter på detaljplaneförslaget. Läs mer om resultatet här: