Hem2021-11-19T10:34:47+01:00

Hej! Tillsammans med dig gör vi Bäckby till en färgstark plats där hela livet vävs samman och inspirerar till goda relationer och bra upplevelser.

FÖLJ PROJEKTET

UTVECKLING BÄCKBY

Tillsammans formar vi Bäckbys framtid!

Bäckby. Det är inte ditt eller mitt ansvar. Det är vårt ansvar. Det är inte Bäckbybornas, bostadsbolagens eller stadens utmaning. Det är vår gemensamma utmaning.

Vi är många som delar en gemensam vision om att utveckla Bäckby till en färgstark plats där hela livet vävs samman och inspirerar till goda relationer och bra upplevelser med familj, vänner, grannar, kunder och besökare.

BAKGRUND

Bäckbybornas idéer

Bäckby byggdes mellan 1960 – 1980 som en modern och välfungerande stadsdel med gröna stråk, stora öppna ytor och närhet till service. Allt detta finns fortfarande kvar och bidrar till Bäckbybornas stolthet. Nu påbörjar vi nästa del i utvecklingen av Bäckby. Under ett antal år har Västerås stad haft dialog med de som bor och verkar i området. Personer som engagerat lämnat tankar och idéer om den fortsatta utvecklingen. Tankar och idéer som nu ligger till grund för detaljplaneringen av det nya Bäckby centrum.

HEM FÖR ALLA

Bäckby ska vara en trygg stadsdel med en mångfald av aktiviteter och ett varierat utbud av boendeformer och prisnivåer.

VÄRDEFULL SYSSELSÄTTNING

Byggaktörer och andra arbetar för att fler ska komma i arbete och möjligheter ges till fler att medverka i kultur- och föreningslivet.

UPPLEVELSER FÖR ALLA SINNEN

Attraktiva miljöer ska formas där fler vill vara, skapa och uppleva fysiska, sociala och kulturella aktiviteter.

UPPLEVD TRYGGHET

På Bäckby ska alla kunna röra sig fritt. Den fysiska utformningen ska därför bidra till trygghet och säkerhet.

KONTAKT MED ANDRA

Bäckby ska vara en plats där människor bryr sig om varandra och där alla ska kunna ta del av inspirerande möten mellan människor. I olika grupper och mellan olika generationer.

VI VILL HA ETT HEJ, ETT VARMT VÄLKOMNANDE

Stadsdelen stärks för att få fler att trivas, besöka och känna sig stolta över Bäckby.

PROGRAMFÖRKLARING

För att alla vi som arbetar med utvecklingen av Bäckby ska ha en gemensam vision och målbild, utgå från samma värdegrund, och ha en gemensam grund för arbetet har vi som startat utvecklingen tagit fram en gemensam programförklaring.

Ladda gärna ner den och bli inspirerade och engagerade med oss!

BÄCKBY PROGRAMFÖRKLARING SOM PDF

BYGGNATION

Tillsammans bygger vi platser inte byggnader.

Tillsammans bygger vi platser inte byggnader. Platser som kan användas, för trygga och trivsamma boenden, för givande möten, och samvaro, hemma, ute på torget, i butiken och i det gröna stråket. Platser som har en variation i arkitektur, har ett välkomnande uttryck och utstrålar gemenskap och trivsel. Platser som ges en stark identitet i arkitektur, design och kommunikation.

Det ska vara enkelt och kännas trevligt att gå till fots eller cykla mellan olika platser på Bäckby. Därför planeras små kvarter och många genvägar i form av gång- och cykelvägar. Lummiga träd efter gatorna som ger skydd mot sol och regn samt plats för juldekorationer som lyser upp i vintermörkret. Bäckbys gröna stråk – där solen når fram som bäst – bjuder in till möten, lek och att njuta en stund i vardagen. Ett tryggt och välkomnande rum, en självklar mötesplats för både boende och besökare på Bäckby.

Byggnadsarbetena påbörjas i Bäckby Centrum

Nu är Ikano Bostad igång med byggnadsarbetet i sitt första kvarter i Bäckby Centrum. Ikano Bostads entreprenör Byggmäster i Mälardalen har påbörjat arbetet med att resa stommarna, något som kommer att pågå fram till sommaren. Hör gärna av er till Ikano Bostads byggledare Henrik Runesson på telefon 010-330 40 89 om ni har några frågor.  

BOSTÄDER OCH LOKALER

BOKLOK

Hållbara hem till lågt pris, för alla

BoKlok ser möjligheterna på Bäckby, som en viktig stadsdel i Västerås stad. Genom att bygga bostadsrätter vill vi bredda utbudet av upplåtelseformer så att fler får möjlighet att äga sitt hem och göra boendekarriär utan att behöva lämna Bäckby.

BoKlok kommer att erbjuda bostadsrätter i två kvarter, både lägenheter och radhus. Totalt drygt 90 nya bostäder på Bäckby.

Läs mer om BoKloks mål för Bäckby >

IKANO BOSTAD

Hållbara lösningar som gör vardagen enklare

Vi drivs av att hitta hållbara lösningar som gör vardagen enklare för våra kunder och bäst blir det när vi arbetar tillsammans. Med sunt förnuft och enkelhet arbetar vi för att vara en god samhällsaktör och leva efter vårt löfte: på schyssta villkor.

Ikano Bostad kommer att erbjuda kvadratsmarta lägenheter från ett till fyra rum och kök.

Läs mer om Ikano Bostads mål för Bäckby >

MIMER

Trivsamt boende i ett tryggt område

För Bostads AB Mimer är människors känsla av trygghet och trivsel det allra viktigaste. Vi arbetar för ett Västerås där alla känner sig välkomna, trygga och inkluderade och där människor ges möjlighet att utvecklas, lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Tillsammans tar vi ansvar.

Med kvarteret Välljärnet och husen i centrum kom-mer vi att erbjuda ca 280 nya moderna lägenheter från ett till fyra rum och kök.

Läs mer om Mimers mål för Bäckby >

SOCIAL AGENDA

Vilja och handlingskraft som gör skillnad.

Västerås stad och byggaktörerna har tillsammans formulerat en social agenda som ger vägledning i vilka aktiviteter vi väljer och hur vi väljer att genomföra dem, tillsammans och var för sig. Liksom vi hoppas att agendan ska inspirera fler aktörer att vilja arbeta i samma inriktning för att tillsammans bygga en stadsdel att vara stolt över.

Agendan består av tre väsentlighetsområden där vi vill göra skillnad; sammanhållning, sysselsättning och trygghet.

KONTAKT

Har du frågor eller synpunkter? Ring, mejla eller fyll i formuläret så ser vi till att du får kontakt med rätt person!

    Till toppen