Tidplan 2018-02-12T13:59:30+00:00

TIDPLAN

Nu börjar vi. Utveckla Bäckby centrum. Arbetet kommer att ta några år och här kan du se när olika saker planeras att genomföras.

december 2017

SAMRÅD

Detaljplan Bäckby Centrum

november 2017

BYGGSTART

Välljärnet bostäder och butikslokaler

december 2016

DIALOG

Planprogram