Tidplan 2018-02-12T13:59:30+00:00

TIDPLAN

Nu börjar vi. Utveckla Bäckby centrum. Arbetet kommer att ta några år och här kan du se när olika saker planeras att genomföras.

september 2020

BYGGSTART

Ikano Bostad, byggstart etapp 1
september 2020

oktober 2019

BYGGSTART

Mimer
3 hus, 105 lägenheter
oktober 2019

juli 2019

Mellan den 15 juli och 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå även under sommaren.

Bilden visar ett byggstaket med en vepa som säger "Kanske inte gator av guld. Men nära. Nu bygger vi Rubingatan - den första av fem nya gator med ädelstensnamn på Bäckby. Klart hösten 2019."

juni 2019

Information om det pågående arbetet på Gröna stråket i Bäckby centrum.

Färdigt: Plattsättning på ytan in mot Bäckbyhuset på södra delen. Fler sittmöbler. Musiklekstationer gjutna. Planteringar på södra delen – cirka 500 perenner (blommor och prydnadsgräs) och 100 berberis (buskar). Bänkar monterade på södra delen. Plattläggning av södra delen. Plantering av körsbärsträd. Kantsten kring planteringar. Grävning för dagvattenledningar och el.

Nu: Schaktning på ytan utanför ICA. Färdigställning av planteringar på södra delen. Eldragning till belysning.

Kommande: Rivning och läggning utav plattor utanför entréerna vid ica, apoteket och kiosken. Markvärmeslingor börjar läggas ut.

Frågor kring byggarbetena hänvisas till Västerås stads kontaktcenter.
Telefon: 021-39 00 00
Måndag-torsdag kl 07.30-16.30
Fredag kl 07.30-16.00

maj 2019

BYGGSTART

Gröna stråket

september 2018

LAGA KRAFT

Detaljplan Bäckby Centrum

augusti 2018

ANTAGANDE

Detaljplan Bäckby Centrum

juni 2018

BYGGSTART

Aktivitetsplan

maj 2018

BYGGSTART

Välljärnsgatan/Bäckby torggata