Tidplan 2018-02-12T13:59:30+00:00

TIDPLAN

Nu börjar vi. Utveckla Bäckby centrum. Arbetet kommer att ta några år och här kan du se när olika saker planeras att genomföras.

december 2016

DIALOG

Planprogram