Tidplan 2018-02-12T13:59:30+01:00

TIDPLAN

Nu börjar vi. Utveckla Bäckby centrum. Arbetet kommer att ta några år och här kan du se när olika saker planeras att genomföras.

mars 2024

FÄRDIGBYGGT

Bäckby Centrum, detaljplan 1
2023/2024

juni 2023

INFLYTT

Ikano Bostad, etapp 2
sommar 2023

juni 2022

INFLYTT

Ikano Bostad, etapp 1
vår/sommar 2022

mars 2022

INVIGNING

Nya ICA-butiken
mars 2022

december 2021

INFLYTT

Mimer, inflyttning 2
vinter 2021

september 2021

BYGGSTART

Ikano Bostad
hösten 2021

INFLYTT

Mimer, inflyttning 1
hösten 2021

september 2020

INFLYTT

Boklok inflyttning, etapp 1,
hösten 2020

BYGGSTART

Ikano Bostad, byggstart etapp 1
september 2020