Tidplan 2018-02-12T13:59:30+00:00

TIDPLAN

Nu börjar vi. Utveckla Bäckby centrum. Arbetet kommer att ta några år och här kan du se när olika saker planeras att genomföras.

mars 2022

FÄRDIGBYGGT

Bäckby Centrum, detaljplan 1

maj 2019

BYGGSTART

Gröna stråket

november 2018

BYGGSTART

Mimers hus 1

september 2018

LAGA KRAFT

Detaljplan Bäckby Centrum

augusti 2018

ANTAGANDE

Detaljplan Bäckby Centrum

juni 2018

BYGGSTART

Aktivitetsplan

maj 2018

BYGGSTART

Välljärnsgatan/Bäckby torggata

december 2017

SAMRÅD

Detaljplan Bäckby Centrum

november 2017

BYGGSTART

Välljärnet bostäder och butikslokaler