Parkering

Tillfällig parkering vid Rubingatan upphör inom kort

Från och med måndagen den 23 november kan du inte längre parkera vid den rödprickade ytan på kartan. Vi ska förbereda platsen inför kommande byggtrafik. Se därför till att flytta ditt fordon senast kvällen innan. Under vecka 48 börjar vi att ta bort belysning, betongfundament och så kallade avbärare på parkeringen. Ytan ska [...]