Pålning

Byggnadsarbetena påbörjas i Bäckby Centrum

Denna vecka börjar Ikano Bostad byggnadsarbetena i vårt första kvarter i Bäckby Centrum. Vi har nu hägnat in arbetsplatsen och vår entreprenör Byggmäster i Mälardalen kommer att påbörja pålning med start den 6/10. Arbeten med pålning kommer att utföras dagtid och innebär att det uppstår buller. Vi gör dock allt för att försöka dämpa bullret så [...]

2020-10-07T08:27:09+00:00 Pålning|