Tillfällig parkering vid Rubingatan upphör inom kort

  • Karta över Bäckby centrum och var parkeringen finns.

Från och med måndagen den 23 november kan du inte längre parkera vid den rödprickade ytan på kartan. Vi ska förbereda platsen inför kommande byggtrafik. Se därför till att flytta ditt fordon senast kvällen innan.

Under vecka 48 börjar vi att ta bort belysning, betongfundament och så kallade avbärare på parkeringen. Ytan ska användas för byggtrafik då Ikano ska bygga på närliggande fastighet. Därför kan inga fordon parkera här från och med den 23 november.

Om Ikanos byggprojekt

Uppdatering: Utegymmet är öppet tillsvidare

Utegymmet behöver inte stängas av och är öppet tillsvidare. Tänk på att respektera avspärrningen vid arbetsområdet.

Vill du veta mer om planerna för Bäckby centrum?

Nedan kan du läsa mer om detaljplanen 1824 som vann laga kraft den 23 oktober 2018.

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/detaljplaner/dp1824.html

Plankarta med illustration över detaljplan 1824

Har du frågor om detaljplanen eller parkeringen?

Ring Västerås stad på 021-39 00 00 eller mejla till kontaktcenter@vasteras.se