Byggnadsarbetena påbörjas i Bäckby Centrum

Denna vecka börjar Ikano Bostad byggnadsarbetena i vårt första kvarter i Bäckby Centrum. Vi har nu hägnat in arbetsplatsen och vår entreprenör Byggmäster i Mälardalen kommer att påbörja pålning med start den 6/10. Arbeten med pålning kommer att utföras dagtid och innebär att det uppstår buller. Vi gör dock allt för att försöka dämpa bullret så mycket som det går. Pålningen kommer att pågå till och med i mitten på november och därefter fortgår mark- och grundläggningsarbeten.

Vid eventuella frågor så är ni välkomna kontakta vår Byggledare, Henrik Runesson på tel. 010-330 40 89.

 

2020-10-07T08:27:09+00:00 Pålning|