Monthly Archives: oktober 2020

Tillfällig parkering vid Rubingatan upphör

Från och med måndagen den 23 november kan du inte längre parkera vid den rödprickade ytan på kartan. Vi ska förbereda platsen inför kommande byggtrafik. Se därför till att flytta ditt fordon senast kvällen innan. Under vecka 48 börjar vi att ta bort belysning, betongfundament och så kallade avbärare på parkeringen. Ytan ska [...]

Byggnadsarbetena påbörjas i Bäckby Centrum

Denna vecka börjar Ikano Bostad byggnadsarbetena i vårt första kvarter i Bäckby Centrum. Vi har nu hägnat in arbetsplatsen och vår entreprenör Byggmäster i Mälardalen kommer att påbörja pålning med start den 6/10. Arbeten med pålning kommer att utföras dagtid och innebär att det uppstår buller. Vi gör dock allt för att försöka dämpa bullret så [...]

2020-10-07T08:27:09+00:00 Pålning|