Friska resultat av ”En frisk generation” på Bäckby

Som ett led i satsningen kring den sociala agendan på Bäckby har organisationen ”En Frisk generation” verksamhet på Bäckby och nu är det första programåret slut och här kommer en rapport med härlig läsning.

”En Frisk Generations” syfte är att inspirera barnfamiljer och ge dem verktyg och metoder till en hälsosam livsstil. Eftersom grunden till hälsan läggs redan i barndomen är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns kost- och motionsvanor. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig kommer att fortsätta med det även i vuxen ålder, samt kunna föra vidare den livsstilen till sina egna barn.

 

En Frisk Generation startade sitt första programår hösten 2019 på Bäckby. Redan från start fanns

intresse från familjer i området. 44 barn och 18 vuxna – totalt 17 familjer har deltagit vid 48 tillfällen under året.

Grupperna har träffats två gånger i veckan, vardagsaktiviteten har avslutats med middag på

Bäckbyskolan och helgaktiviteten med fruktstund.

Nu har det gjorts en uppföljning av året som gått och detta är vad som framkommit.

Analys av den data som inkommit visar bland annat att:

 • Utomhusaktiviteter efter skolan och på helger har ökat hos barnen.
 • Större andel av barnen uppger att symtom som magont har minskat under de senaste tre
 • månaderna.
 • Barnen uppger att skärmtiden minskat på helger.
 • Både vuxna och barn äter mer frukt och grönsaker.
 • Familjernas gemensamma aktiviteter har ökat, såväl vardag som helg.
 • Fler vuxna äter frukost tillsammans med sina barn varje dag.
 • Den upplevda stressen och nedstämdheten ha minskat hos de vuxna.
 • De vuxna upplever att det allmänna hälsotillståndet har förbättrats.
 • Den upplevda tryggheten i bostadsområdet har ökat både hos barn och vuxna.
 • Barnen har uttryckt sig positiva över att fått lära känna andra barn utanför sin egen klass
 • samt en ökad trygghet i att lära känna andra vuxna i området.

 

I början på hösten fortsätter ”En frisk generation” ute på Bäckby med nya grupper. Ny hälsokoordinator är rekryterad och har under juni månad påbörjat

rekryteringsarbetet inför start till höstterminen.

Angelica Nordfeldt kommer arbeta som hälsokoordinator om 50% parallellt med sitt uppdrag som idrottslärare på Bäckbyskolan.

Angelica har god kännedom om förening och idrottslivet i Västerås och kommer kunna bidra till utveckling av metod och verksamhet i området.

 

#superbra!

 

2020-07-09T10:30:36+02:00 Okategoriserade|