Rubingatan är klar!

Det stora grävarbetet som pågått sedan 30 april vid Fridhemsskolan är i stort sett färdigt och den nya Rubingatan är nu öppen för trafik.

Allt klart inför byggstarten av Mimer och BoKlok

Grävarbetet vid området har lett till följande:

  • Vi har säkrat framtida leveranser av vatten-, spillvatten- och dagvatten
  • Vi har byggt ut fjärrvärmenätet så att fler fastigheter kan ansluta sig
  • Vi har möjliggjort exploateringen för Mimer och BoKlok
  • Vi har utökat parkeringsmöjligheterna vid skolan
  • Vi har förbättrat trafiksituationen och logistiken i skolområdet

Använd Rubingatan för att nå parkeringen

Ytan med körplåtarna (vid transformatorstationen) kommer att tas bort och ersättas med gräsmatta och gångstig. Använd därför Rubingatan för att nå den nya parkeringen.

Kvarstående arbete

Från och med den 10 oktober kommer vi att gräva på skolområdet för att kunna koppla in belysningen på området. Arbetet beräknas vara klart inom en vecka.

Läs mer om projektet

2019-10-07T12:42:39+02:00 Boende, BoKlok, Byggnad, Mimer, Västerås Stad|