Preliminär tidplan för grävarbetet vid Fridhemsskolan

Grävarbetet pågår för fullt vid Fridhemsskolan. Bland annat förbättrar vi vattenledningarna och skolområdet samt skapar en ny gata, Rubingatan. Om inget oförutsett händer kommer arbetet ske enligt tidplanen nedan.

Preliminär tidplan

30 april – slutet av september: Ett grävarbete pågår längs cykelbanan utanför skolområdet. Vi lägger ner nya ledningar för vatten-, spillvatten- och dagvatten. Arbetet påverkar framkomligheten på cykelbanan, men det kommer alltid att finnas en väg förbi arbetsområdet.

3 – 16 juni: Vi schaktar av grönytan på skolområdets östra sida. Därefter går vi vidare till den västra sidan. Arbetet kommer inte att påverka trafiken till och från skolan.

17 juni – 17 augusti: Skolans parkering är avstängd. All parkering ska istället ske vid den närliggande, tillfälliga parkeringen som är iordninggjord. Se skyltning på plats. För att undvika att det blir trångt och rörigt på parkeringen, kan du vid på- och avstigning använda Stångjärnsgatan istället, men det är inte tillåtet att blockera vändplatsen.

Från och med den 18 augusti: Den ordinarie parkeringen är klar och du kan åter använda den för parkering samt på- och avstigning. Nu finns det fler parkeringar vid skolan. Även trafiksituationen och logistiken i skolområdet har förbättrats.

Slutet av september: När allt är klart kopplar Mälarenergi in de nya ledningarna.

Läs mer om projektet på vasteras.se/utvecklingbäckby