WORKSHOP I KOPPARLUNDEN MED KONSERTFILMEN DINA GRANNAR

Destinationen för dagens workshop är Kopparlunden. Platsens historia går tillbaka till 1897 och är kopplad till industriutvecklingen och kan kanske kallas för Västerås vagga, där Asea och Metallverken sysselsatte flera tusen anställda. De flesta inflyttade till Västerås från hela Sverige och från andra länder. Nu gör Kollage tillsammans en kartläggning över hur vi idag lever tillsammans sida vid sida i våra stadsdelar.

Kollage har i samarbete med Västerås stad bjudit in invånare från hela staden för att prata om vad som händer när en stad växer, när många människor, ibland från världens olika hörn, flyttar samman i en stadsdel. Hur skapar vi trygghet i våra bostadsområden, vad behövs för att en plats ska bli trivsam och kan vi göra det lättare för nyinflyttade att känna sig välkomna och bli en del av samhället.

Mötet handlar om inkludering, minskad segregation, ökad sysselsättning och trygghet.

Här finns representanter från många av stadens alla stadsdelar. Grannar och familjer har slagit följe för att tillsammans med politiker och tjänstemän, föreningar och eldsjälar diskutera problematik och möjligheter. Hinder och drömmar.

Kvällen inleds med att musikergruppen Nils Berg Cineamscope visar en dokumentärfilm, där många olika Västeråsare har huvudrollen. Unga flickor på ungdomsgården Paletten på Vallby. Äldre herrar från manskören i finska föreningen, Katajajset. Unga gossar i kyrkokören. Till filmen kompar bandet med jazziga toner och deltagarna får ett nära möte med allas våra grannar.

Under kvällen samlades en rad svar på frågor, idéer och synpunkter in. Dessa tillsammans med svar från den digitala enkäten kommer nu att sammanställas och analyseras av projektgruppen. Resultatet kommer att ligga till grund för en handlingsplan och ansökan till Delegationen mot segregation. Kollage förhoppning är att hitta fler samarbetsformer sinsemellan samt utökade resurser för att förverkliga några av de behov och idéer som framkommit under kartläggningen.

Foto: Pia Nordlander, BildN

Tack till Castellum som stod för mötesplats och fika hos Restaurang Koppar.

HJÄLP OSS I UNDERSÖKNINGEN >
2018-11-17T14:33:16+01:00 Det här har hänt, Evenemang, Vi på Bäckby|