Ungefär så här kommer Bäckby centrum att se ut 2022

Blomsterpassager, stjärnhimmel och sköna sittplatser kanske känns avlägset. Men snart har vi kommit förbi byggröran, och visionen om Framtidens Bäckby blir verklighet.

– Vi är medvetna om att byggstöket ställer till vissa problem, men tror också att det kommer att bli väldigt bra när det är klart, säger Anna Sjödin, strateg på stadsledningskontoret i Västerås stad.

Den nya vägen, Bäckby Torggata, som blir en rakare och bredare väg så att bussar och annan trafik enklare kan mötas, blir klar till årsskiftet. Under vintern påbörjas arbetet med det nya gröna aktivitetsstråket, som går från norr till söder mellan Bäckbykyrkan och nya fotbollsplanen. Och nästa år kan alla som vill spela fotboll, basket, boule, pingis och utöva parkour eller skejta på det nya aktivitetsområdet.

Kommunfullmäktige har nu godkänt detaljplanen för Bäckby C och Mimer, Ikano Bostad och BoKlok förbereder för att under åren 2019-2022 bygga sammanlagt cirka 400 bostäder i allt från 1-5 rum, både hyresrätter, bostadsrätter och radhus.

Våra företagare i Bäckby centrum har tyvärr märkt en minskad kundtillströmning sedan ombyggnaden startade. Vi vill poängtera att allt är öppet som vanligt och att parkeringsplatser fortfarande finns bakom Ica. Alla är hjärtligt välkomna att fortsätta stödja det lokala näringslivet.

2018-10-16T10:21:25+02:00 Boende, Shoppa|